Podpora    Kontakt          Starší stránky...

Old pages...          Contact     Support 

miteSEMO - senzorové moduly

 • malé, nízkopříkonové, bezdrátové
 • dlouhodobý sběr dat
 • bezdrátový přenos dat na server
  informační prospekt

miteSEMO - sensors modules

 • small, low energy, wireless
 • long-term measurement
 • wireless data transfer to server
  information sheet
Typy senzorů miteSEMO
Basic Features
Types of sensors

intenzita osvětlení

1  -  65 535 lx 
(0.01 - 83 865 lx)

light intensity

teplota

-40 °C  -  +125 °C 
(±0,2 °C)

temperature

atmosférický tlak
výškoměr

 30  -  110 kPa 
(-698  -  +9 164 m n.m.)

atmospheric pressure
altimeter

relativní vlhkost

0  -  100 % RH  (±2 % RH)

humidity

magnetické pole

0,7 mT  activation

magnetic field

náraz

±8 g  detection range

impact (shock)

detekce náklonu

-10 °  -  +10 °

tilt switch

miteSEMO, Popis programu ...

   

Sestavy se zdrojovými texty programů

miteSEMO
Sets

Sets with source codes
of all Programs

 • miteSEMO-A-MEAS
 • miteSEMO-A-POST
  Popis
 
     

1993-2015, MITE Hradec Kralove, s.r.o.