Ve vesmíru

 

Hlavni stranka


Zabýváme se mimo jiné i vývojem radiačně odolných mikropočítačů pro aplikace ve vesmíru, vojenských zařízeních i v jiné speciální technice. Uvítáme návrh na jednání.

SWARM (předpokládaný start 2010)

 


Řídicí počítač pro SWARM  - mikroakcelerometr MAC-04

Vědecká mise Evropské kosmické agentury ESA. Úkolem mise SWARM bude pomocí konstelace tří družic měřit geomagnetické pole Země, jeho intenzitu, směr a oscilace v čase. MITE byla vyzvána k účasti na tomto projektu a podílí se těmito pracemi:

  • Návrh a realizace radiačně odolného počítače
    Provádíme návrh a realizaci dvou deskového řídicího počítače pro řízení celého experimentu
  • Radiačně odolný EDAC - Error Detection And Correction
    Vyvíjíme speciální část samo opravitelného kontrolního zapojení a jeho programovou podporu.
  • Latch-Up  ochranné obvody
    Ochranné obvody zajišťují ochranu radiačně nevyhovujících součástek proti latch-up efektu.

TEASER (předpokládaný start 2009)


Řídicí počítač mikroakcelerometru

Návrh a vývoj počítačového řídicího systému

Návrh programového algoritmu a vývoj letového programového vybavení

Návrh ovládacích příkazů, datových struktur  a algoritmizace komunikace

Algoritmizace a vývoj programového vybavení pro konverzi dat na pozemní stanici


MACEK (realizováno 1996)


ATLANTIS STS-79 - Experiment ETTF/3DMA/MACEK,
28.9. 1996

Firma MITE vyvinula nízko příkonový mikropočítač velikosti platební karty, PC kompatibilní, pro řízení experimentu "Měření mikrogravitace."

Vyvinula jednotku pro dlouhodobý sběr dat z tohoto neopakovatelného experimentu, která na paměťovou kartu typu Flash zaznamenávala data v průběhu letu.

Experiment trval 8 dní a jeho úspěch byl potvrzen NASA.


Copyright © MITE Hradec Králové, s.r.o.