Podpora našich produktů

Hlavni stranka


Seznamte se, prosím, s našimi obchodními podmínkami.
Obchodní podmínky firmy MITE Hradec Králové, s.r.o.

Podpora výrobků má typicky tři odlišné fáze:
  • Výrobek si chcete pořídit, oslovte Předprodejní podporu na adrese prodej zavináč mite puntík a česká doména

Dynamika změn v elektronických konstrukcích je veliká a je nutné pracovat s nejnovějšími informacemi. Objednání můžete provést pouze písemně (objednávka zaslaná poštou, faxem, elektronickou poštou nebo předaná osobně). Na objednávce by mělo být uvedeno kromě obchodního označení i tzv. P/N (Part Number) neboli objednací číslo, které určuje konkrétní provedení (verzi, osazeni, apod.) objednávaného zboží.

  • Výrobek již máte a potřebujete technickou konzultaci, oslovte Technickou podporu na adrese podpora zavináč mite puntík a česká doména.

Požadujeme, abyste uvedli údaje spojené s konkrétním zbožím (výrobkem), ke kterému požadujete technickou podporu, tj. přesné obchodní označení a P/N, a také číslo faktury nebo dodacího listu apod., z kterého je patrný datum, popř. místo nákupu. Technický popis problému omezte na zjištěná fakta. Čím přesnější popis situace dostaneme, tím kvalitnější může být naše reakce.

  • Dodané zboží chcete zaslat zpět (reklamace, oprava apod.), zašlete nejprve RMA formulář

Stáhněte si RMA formulář, vyplňte jej a zašlete faxem. Nezapomeňte uvést RMA číslo viditelně na obal. Zásilky, u kterých není rozpoznán původ nejsou přijaty. Reklamované zboží je zasíláno k reklamaci na náklady odběratele. Odběratel je informován o průběhu vyřízení reklamace. Zboží reklamované neoprávněně je odesíláno odběrateli na jeho náklady a je mu účtována odpovídající hodinová sazba technické podpory. Oprávněně reklamované zboží odesíláme na naše náklady. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte odpovědného pracovníka na rma zavináček mite puntík a doména česká.Copyright © MITE Hradec Králové s.r.o.